Čištění zatuchlých koberců

Pozor na zatuchlé koberce! Při čištění zatuchlých koberců dojde k zhruba stejnému efektu, jako když namočíte psa. Co do té doby žádný výrazný zápach nevydávalo najednou vystoupí, a velmi výrazně.

V čem spočívá největší riziko, jak zatuchlost vzniká?

Nejdřív je třeba říct, že zatuchlost se u běžných koberců vyskytuje ve velmi málo případech, z několika stovek čištěných koberců se ročně vyskytne v maximálně jednotkách případů. To ale neplatí o starých peršanech, u těch je zatuchlost přítomná velmi často.

Zatuchlost bývá uložena v hloubi koberce. U některých to lze přičichnutím zblízka identifikovat snadno, u některých předem nic neucítíte. Největší problém představují koberce, které jsou celoplošné - rozprostřené po celé místnosti, pod nábytkem atd. Pokud zatuchlost vystoupí , nejde jej jen tak srolovat a odnést třeba na balkón, půdu nebo jinam, kde by vyvětral. Naštěstí se zatuchlost kdo ví proč vyskytuje hlavně u menších kusových koberců. Bývají to hlavně starší perské vlněné koberce po babičce, z antikvariátu apod.

Důvod vzniku zatuchlosti je vlhkost, ta se do koberce může dostat pomalu a postupně ve vlhkých prostorách nebo i náhle např. při nějaké nehodě. Může vzniknout třeba i tak, že koberec vyčistíte doma pod sprchou nebo houbou a pak jej nenecháte vhodně vyschnout. Vhodně v případě čištění po domácku znamená za optimálních podmínek, tj. např. v létě nechat vyschnout na slunci. Kdo si pamatuje, jak rodiče nebo prarodiče tepovali v dřívějších dobách koberec, jistě si vybaví, že koberec srolovali a za pěkného počasí venku vytepovali. Pokud totiž koberec nevyschne dostatečně rychle, jsou podmínky pro vznik zatuchlosti optimální. Profesionální firmy odsaji kolem 90% procent vody použité k jeho čištění zpět, koberce tak vysychají velmi rychle, obvykle za 2 až 4 hodiny a vznik zatuchlosti nehrozí.

Předcházení zatuchlosti

Spíše než o předcházení vzniku zatuchlosti bude řeč o tom, jak zabránit vystoupení pachu zatuchlosti ven. Zkušená firma by vás měla na zatuchlost upozornit. Měla by umět identifikovat rizikové koberce a jednoduchou senzorickou čichovou zkouškou možné riziko rozpoznat a upozornit vás na něj. Bohužel, někdy žádné identifikátory na možnou zatuchlost dopředu neupozorní. Jakmile se ale zatuchlý koberec začne čistit, tedy jakmile koberec přijde do styku s vodou, zatuchlost se projeví velmi rychle. V té chvíli by firma měla práci přerušit a stav koberce ověřit. Protože je zatuchlost uložena hlavně v hloubi koberce, pomáhá v některých případech povrchové čištění. Povrchové čištění obstarávají kartáčovací stroje. Při klasickém extrakčním čistění (ne-kratáčovacím) se koberec "drhne" podlahovou hubicí silným fyzickým tlakem na tvrdou spodní část hubice, která koberec čistí a zároveň štěrbinou vodu odsává. Silný tlak přenášený na tvrdé (plastové nebo kovové) hrany hubice zaručí, že je koberec čištěn opravdu do hloubky. Když se bavíme o zatuchlých kobercích, jejichž zatuchlost je uložena hlavně v hloubi koberce, je právě tento způsob čištění ten, který vodu tlakem dopraví až do nejhlubší struktury koberce. To nahrává vystoupení zatuchlosti z koberce ven. Proto je vhodnějším postupem v těchto případech zvolit kartáčování. Kartáčovač totiž působí hlavně na povrchu, takže se voda do hloubky nedostane. Bohužel je metoda kartáčování absolutně nevhodná na vlněné perské koberce, které právě bývají zatuchlostí postiženy nejčastěji.

V případě, kdy firma používá předstříkání - aplikuje čistící prostředek před samotným tepováním nebo kartáčováním na koberec a nechá jej působit, je třeba postupovat opatrně. To znamená v souladu s povrchovým čištěním aplikovat čistící roztok opatrně spíše povrchově, tedy obezřetně nastříkat po povrchu menší množství roztoku.

Koberec byl vyčištěn, zatuchlost vystoupila, co teď?

Zatuchlost po čištění se koberce drží po několik týdnů, během této doby postupně ustupuje. Jak bylo řečeno, snadnější řešení je u menších kusových koberců. Srolovat, odnést někam ven, rozmotat, rozložit, pověsit, nechat zkrátka větrat dokud zatuchlost zcela neustoupí. Když už jste si nechali vyčistit koberec, který byl zatuchlý a máte jej rozprostřen po celé ploše místnosti, nezbude vám než pár týdnů počkat, pach vytrpět a nezvat si žádnou návštěvu...

Úvod » Podrobné informace » Praktické informace a rady» Domácí čištění koberců